Програмен комитет 2014

Председател Зам.-председател
доц. д-р Григорий Вазов
ректор на ВУЗФ
доц. д-р Евгени Евгениев
ВУЗФ
Членове:
проф. Лиора Катценщайн
президент на Международния колеж „Институт за обучение по предприемачество и мениджмънт на иновациите“, Израел
проф. д-р Михали Лаки
научен съветник в Икономическия институт към Унгарската академия на науките, Унгария
д-р Георг Лихт
директор на Департамента по индустриален икономикс и международен мениджмънт в Центъра за европейски икономически изследвания, Германия
д-р Фернандо Монтес-Негрет
директор на Виенския център за консултантски услуги в областта на финансите, експерт към Световната банка, доктор хонорис кауза на ВУЗФ
Детелина Смилкова
вицепрезидент на ВУЗФ
проф. дпн Сава Гроздев
ВУЗФ
проф. д-р Костадин Костадинов
Институт по механика към БАН и председател на УС на ГИС-Трансфер център
проф. д-р Радослав Габровски
ръководител на учебния съвет „Застраховане и осигуряване“, ВУЗФ
доц. д-р Георги Николов
главен секретар на ВУЗФ
доц. д-р Десислава Йосифова
ръководител на учебен съвет „Счетоводство и контрол“, ВУЗФ