Лектори 2014

Антон Павлов

Антон Павлов
Заместник-министър с ресор Енергийна политика

Антон Павлов е завършил магистратура по автоматика и електроника в Техническия университет ВМЕИ „Ленин“ – София, както и магистратура по Финанси и корпоративни финанси в УНСС – София, докторант е на Стопанската академия „С.А. Ценов“ – Свищов.
Павлов работи като енергиен експерт в дружества в сферата на енергетиката от 1995 г. до 2012 г. Кариерата си в енергийния сектор започва от Националната електрическа компания. В периода 1999-2000 г. е бил и представител на тогавашната Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, сега Министерство на икономиката и енергетиката. Бил е и член на Съвета на директорите на „Мини Марица Изток“. В периода до 2012 г. заема различни ръководни длъжности в дружествата на „ЧЕЗ България“. За кратко е бил част от екипа на „Intertek BA“ Ltd, както и на пенсионния фонд „Алианс България“. До момента той е главен енергетик и ръководител „Енергийно управление“ на „Лукойл България“ ЕООД.
Владее английски, руски и немски език.


Камен Спасов

Камен Спасов
Служебен заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Камен Спасов е магистър инженер по Автоматизация на производството от Химико-технологичен и металургичен университет – София. Завършва висшето си образование през 1984 година, а през 1992 г. вече е доктор (кандидат на техническите науки) в същото висше училище. Камен Спасов е международен магистър по бизнес администрация (International MBA) като в периода 1998-1999 г. се обучава в Бизнес училището към Университета на Южна Каролина, Колумбия, САЩ и Стопанския Университет във Виена, Австрия. Има специализация за висши държавни служители в областта на информационните технологии за въвеждане на електронно правителство към Корейската агенция за насърчаване на възможностите за дигитализация. Автор е на публикации и книги, свързани с електронното управление.
Професионалният му опит започва през 1985 г. с преподавателска и научна дейност в Университета по химични и металургични технологии – София. През 1992 г. заема длъжността редактор в Computerworld Bulgaria, а през 1993 г. става заместник-главен редактор на PC Magazine Bulgaria. В периода 1994 – 1998 г. Камен Спасов работи като акаунт мениджър в IBM Bulgaria, а от 1999 до 2000 г. е продуктов маркетинг мениджър в MediaMap, Кеймбридж, САЩ.
Година по-късно става ръководител и редактор на портала TechReviews, в CMP Media Internet Group, Бостън, САЩ. От 2002 до 2003 г. Камен Спасов е изпълнителен директор на Сиприим, след което от 2004 до 2005 г. е ИТ консултант в Уникредит Булбанк. Професионалното му развитие продължава в периодите 2003-2004 г. и 2006-2007 г. като координатор в Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии към Министерски съвет. Там Камен Спасов е ръководител на екип за разработване на електронни услуги за областна администрация. За периода 2005-2006 г. е териториален мениджър на Тъмбълуийд Комюникейсънс. От 2007 до 2011 г. е директор на направление CRM в ТехноЛогика ЕООД. През този период той е ръководител на екип за разработване на електронни услуги за общинската администрация.
От 2009 г. досега Камен Спасов е доцент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика; както и ръководител на магистърска програма „Електронен бизнес и електронно управление“. В този период той е и ръководител на Майсторски клас по CRM – Американски университет в България и Юкономикс. От 2013 г. под негово ръководство се разработват и изпълняват проекти свързани с електронно управление към Лаборатория по електронно управление, БАН.
Владее отлично английски и руски език.


д-р Анна-Мари Виламовска

д-р Анна-Мари Виламовска
Секретар по наука и здравеопазване на Президента на Р България

Секретар по наука и здравеопазване на Президента на Република България, отговарящ за работата на институцията в ресорите наука и здравеопазване, благотворителната инициатива на Президента “Българската Коледа“ и Президентските награди „Джон Атанасов“ за перспективни млади изследователи в сферата на информационните технологии.
Родена на 13 декември 1978 г., Анна-Мари Виламовска е магистър по икономика и международно развитие, завършила университета „Джонс Хопкинс” (SAIS, Johns Hopkins University, със стипендия от Robert Bosch Stiftung) и доктор по микроикономика и анализ на политиките на докторантска школа „Парди РАНД” (Pardee RAND Graduate School, докторска дисертация отличена с награда Rothenberg анализираща клиничното качество и икономическата ефективност на интегрираните болнични информационни технологии в здравеопазването в САЩ, Германия, Великобритания и Италия). Изследва проблемите на добавената стойност в средното и висшето образование и индивидуалните и системни клинични и финансови ефекти, които интервенции на ниво лечебни заведения и здравни системи, насочени към повишаване на качеството и ефективността на здравеопазване за различни групи от населението предизвикват. Има редица публикации в тези сфери.
В периода 2003 – 2005 г. е консултант в Световната Банка (IBRD, IDA) в гр. Вашингтон, САЩ, където работи по аналитични и оперативни продукти, подпомагащи реформите в пенсионните системи в Централна Европа, Близкия Изток, Централна и Южна Азия. От 2005 до 2010 г. е изследовател-докторант в изследователския център РАНД (The RAND Corporation) в гр. Лос Анжелис, САЩ, където се концентрира върху спечелени на състезателен принцип научни проекти и анализи на политиките в сферите на здравеопазването и висшето образование (финансирани от Националния Институт по Здравеопазване на САЩ, Европейската Комисия и др.). В периода 2007 – 2008 г. разработва за образователната фондация „Броуд“ (The Eli Broad Educational Foundaion) оценки на образователни интервенции в големи градски училища и индекс на ефективността, който се ползва от фондацията за инвестиционните й решения и е базиран на добавената стойност на политиките към резултатите на учениците. От 2010 до 2012 г. е началник отдел „Микроикономически анализи и прогнози“ в дирекция „Бюджет“ и и.д. директор на дирекция „Икономически анализи и прогнози“ в Министерство на Финансите. Владее английски, полски, немски и работи с испански език.


Н.Пр. Шин Мен-хо

Н.Пр. Шин Мен-хо
Посланик на Република Корея в България


Огнян Златев
Огнян Златев
Ръководител на Представителството на Европейската комисия

Огнян Златев е Ръководител на Представителството на Европейската комисия в София от 1 май 2013. Той се присъединява към Европейската комисия, като ръководител на отдел Комуникации на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ през декември 2011 година. Той има повече от двадесет години професионален опит в общуването, развитието на медиите и управлението на неправителствени организации. Работил е в общества в преход и среди по целия свят (Югоизточна Европа, Западните Балкани, Южен Кавказ, Централна Азия, Близкия изток), като консултант на международни институции (UNESCO, ОSСЕ, Световната банка ) и медии (BBC).


Д-р салваторе Дзекини

д-р Салваторе Дзекини
председател на Работната група за малки и средни предприятия и предприемачество към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Италия

Д-р Дзекини е икономически съветник на министъра на производствените дейности на Италия по икономическа, индустриална и финансова политика (вкл. по Лисабонския договор), както и по насърчителните схеми за компании, опериращи в енергийния сектор и в сектор глобализация от 2001 г. Бил е съветник и на министъра на трезора по въпросите на вътрешноикономическата и монетарната политика и финанси. Председател е на групата за оценка на публичните инвестиции и на групата за мониторинг към Министерството на производствените дейности в периода 1997-1999г. Икономист е в изследователския отдел на Националната банка на Италия. Директор е на сектор Международна икономика. Бил е участник в техническите сесии на Съвета по икономическа политика и Съвета по монетарна политика (1972-1984). Бил е изпълнителен директор, член на Изпълнителния борд на МВФ (1984-1989) Заемал е различни постове в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, сред които зам.-генерален секретар и директор на центъра за сътрудничество с икономики в преход (1989-1997). Г-н Дзекини е бил президент на Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.
Професор е по международна икономика в Университета в Рим “Tor Vergata” от 1977 г. Председател е на Съвещателния комитет към Италианския институт за външна търговия. Член е на комисията за подготовка на законодателните текстове за насърчаване на компаниите. Автор е на редица студии по икономически и финансови анализи и на 2 книги за икономическата политика. Водещ автор е на статии в някои от най-големите италиански ежедневници по икономически и финансови въпроси. Г-н Дзекини има магистърска степен от Колумбийския университет в Ню Йорк и докторска степен от Университета в Пенсилвания.


Елица Панайотова

Елица Панайотова
Изпълнителен директор в „София Тех Парк“ АД

Елица Панайотова започва професионалната си кариера като архитект и експерт по градско планиране, като сред първите й проекти са първите две сгради на Бизнес парк – София. След 6 години на проектантска практика, инвестиционно консултиране и второ висше образование, в продължение на три години тя изпълнява длъжността на търговско аташе в българското посолство във Вашингтон, окръг Колумбия. Ангажиментите й са насочени към създаване на двустранни партньорства, бизнес коопериране и инвестиционно промотиране във всички икономически сфери. При завръщането си в България през 2005 г., нейният международен опит, в комбинация с техническото й образование, са изключително подходящи за кариера в сферата на недвижимите имоти и тя оглавява звеното, отговарящо за тази дейност на „Глоубъл Файненс“ за България. В последствие, през 2006 г., Елица Панайотова става главен изпълнителен директор на „Алфа Дивелъпмънтс“ – холдингово дружество, чийто обекти съставляват инвестиционен портфейл от близо 1 млн.кв.м. и обхващат целия спектър на дейности в сферата на недвижимите имоти. Тя е заемала също така и длъжността управител на Бизнес парк – София. Елица Панайотова създава и ръководи свое собствено архитектурно студио – „СКИЦА“. Понастоящем е изпълнителен директор в „София Тех Парк“ АД.


Радостин Вазов

ГЛ. АС. Д-Р РАДОСТИН ВАЗОВ
ВУЗФ

Гл. ас. д-р Радостин Вазов е изпълнителен директор на Висше училище по застраховане и финанси. Той е преподавател по учебните дисциплини Основи на финансите и Публични финанси и член на Центъра за научни изследвания във ВУЗФ. Експерт е по финансови анализи към Министерство на труда и социалната политика и е учредител на „Фондация за качествен мениджмънт”. Радостин Вазов е учил в South Bank University London и London School of Economics and Political Science. Магистър е по икономика в областта на теорията на финансите, финанси на предприятието, застраховане и инвестиции. Придобива своята докторска титла от УНСС през 2014 г.


Джузепе Граминя

д-р Джузепе Граминя
главен икономист, Държавна администрация за малки предприятия, САЩ

Академичнитe изследвания на д-р Джузепе Граминя са съсредоточени върху това как промените на финансовите пазари засягат кредитирането на малкия бизнес. Други негови научни изследвания са фокусирани върху трудовата миграция в периоди на икономически преход. Работил е в отдел Проучване на капитала на голяма инвестиционна банка, където той се фокусира върху природно-ресурсните индустрии. В SBA е съветник в Агенцията за икономически тенденции, засягащи малките предприятия и води изследване на стратегическото планиране за различни програми на агенцията. Той е постоянен представител на САЩ в работна група за малките и средни предприятия (МСП) и предприемачеството на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Участва в научните комитети на няколко академични институции. Има редица публикации и е уважаван лектор в национален и международен план. Преди да се присъедини към Администрацията на малкия бизнес в САЩ, Джузепе Граминя е начело на консултантска фирма DASSI Co. Другите области на интереса му включват строителните индустрии, туризма, информационните услуги, както и регионалното икономическо развитие. Завършил е икономика в Държавния университет на Ню Йорк и икономика в New School For Social Research.


Амос Ейран

Амос Ейран
дипломат и правителствен съветник, бивш президент на Университета в Хайфа, Израел

През последните 40 години Амос Ейран е авторитетна фигура в средите на бизнеса, финансите и политиката в Израел и в Съединените щати.
След десетилетия активна дейност в бизнеса, образованието и държавното управление, той се включва в работата на бордовете на големи фирми в Израел и чужбина.
Амос Ейран притежава бакалавърска степен от Американския университет във Вашингтон, окръг Колумбия, магистърска степен от университета в Тел Авив, диплома по бизнес администрация от Харвард, както и диплома от бизнес училището „Уортън“.
През периода 1960 – 1965 г. заема водещи позиции в Хистадрут (работническия синдикат на Израел) и участва активно в решаването на трудови конфликти – особено в публичната администрация. Между 1965 и 1972 г. работи като аташе по труда и политически съветник в израелското посолство във Вашингтон. Неговата основна отговорност е връзката с Американския конгрес по въпросите на военната и икономическа помощ за Израел.
Между 1972 – 1975 г. работи като главен изпълнителен директор на Мивтахим – най-големият пенсионен фонд в Израел. През това време той определя процедурите за всеобхватно пенсионно споразумение за всички индустриални работници в Израел, а също така е директор в банка Хапоалим, най-голямата банка на Израел. В началото на 1975 г. Ейран е назначен от премиера Ицхак Рабин за генерален директор на кабинета на министър-председателя и изпълнява длъжността на политически съветник. Взема активно участие в преговорите с американския външен министър Хенри Кисинджър и служителите от неговата администрация във връзка с временните споразумения със Сирия и Египет, а след това сътрудничи за тайни преговори с Йордания. Амос Ейран участва във всички посещения на министър-председателя Рабин в САЩ и в преговорите с външните министри, ръководителите на Конгреса, еврейската общност, както и президентите Форд и Картър.
След резултатите от изборите през 1977 г., той се връща като главен изпълнителен директор, а впоследствие, председател на Мивтахим (до 1988 г.). Между 1988 – 1990 г., Амос Ейран е президент на Университета в Хайфа, като в тази си роля осигурява значителни ресурси, което позволява на учебното заведение да продължи развитието си. През 1990 – 1993 г. работи като представител на Хистадрут в САЩ и председател на съвместния фонд за укрепване на отношенията между американското работническо движение и Хистадрут. След завръщането си в Израел през 1994 г., е назначен от министър-председателя и министър на промишлеността и търговията Ицках Рабин за председател на Органа за промишлено сътрудничество, отговарящ за споразумения с чуждестранни компании за предоставяне на оборудване за военния и граждански сектор за сигурност на правителството на Израел.


доц. д-р Евгени Евгениев

доц. д-р Евгени Евгениев
ВУЗФ

Доц. Евгени Евгениев е гост-преподавател в бизнес училището на Корейския институт за развитие в Сеул, Южна Корея. Той e хабилитиран преподавател във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Освен това работи и като специалист по развитие на частния сектор в Световната банка от 2007 г. насам. Работил е върху дузина изследвания и доклади на Световната банка, сътрудничил е за проучване на ОИСР в областта на регулаторната реформа и е участвал като международен експерт в разработката на аналитичен инструмент на UNIDO за глобалните вериги на стойността. Евгени Евгениев защитава докторска степен в Централноевропейския университет в Будапеща (2006 г.), специализира европейски изследвания в Европейския колеж в Парма между 2003-04 г. и е гост-изследовател в Босфорския университет, Истанбул (2003 г.) и в Европейския университетски институт във Флоренция (2004- 05 г.).


д-р Ева Дидрихс

д-р Ева Дидрихс
управляващ директор, IMP3rove – Европейска академия за управление на иновациите, Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ), Германия

Ева Дидрихс е придобила богат опит като старши консултант в международната консултантска компания „А. Т. Киърни“, базирана в Дюселдорф, Германия, където е член на основния екип по иновации и научноизследователска и развойна дейност. От 2006 г. ръководи проекта „IMP3rove“ – водещ проект на Европейската комисия за управление на иновациите (www.improve-innovation.eu). IMP3rove има за цел по-добро стимулиране на управлението на иновациите основно за малките и средни предприятия. В рамките на този проект е създаден спечелилият награди инструментариум за оценка на управлението на иновациите, приет по-късно като широко разпространен стандарт. Ева Дидрихс има съществена роля за превръщането на IMP3rove услугите за насърчаване управлението на иновациите в устойчив бизнес под марката на IMP3rove – Европейска академия за управление на иновациите, ЕОИИ.
IMP3rove Академията предлага международни сравнителни анализи за малките и средни предприятия, обучение и подготовка на специалисти по управление на иновациите, помощ за политиците в разработване на ефективни програми за насърчаване на иновациите за малките и средни предприятия.
Ева Дидрихс успешно подкрепя международните корпорации в стремежа им да дадат тласък на иновациите за спечелването на конкурентно предимство. Тя е натрупала опит в различни индустрии като телекомуникациите, химическата и фармацевтичната промишленост, в сектора на медицинските изделия, сферата на услугите, космонавтиката и сектора на отбраната. Публикувала е отделни статии и монографии по управление на иновациите, сравнителен анализ, управление на промяната и стратегическо управление. Съавтор е на книга за основни компетенции и е автор на многобройни доклади на международни конференции за факторите на успеха в управлението на иновациите.


Хенрик Поулсен

Хенрик Полсен
управител на Green Start-up House, създадена от Копенхаген Тех Парк, Дания

Хенрик Полсен има над 25 г. опит като успешен предприемач в екологичната индустрия, иновациите и бизнес развитието. Като мениджър в консултантския бизнес е работил по проекти за енергоспестяване, енергиен одит и управление на околната среда в почти цяла Европа. Работи в тясно сътрудничество с национални и международни компании в областта на продуктовото развитие на бизнеса. Обучава мениджъри на стартиращи компании по предприемачество, лидерство, мениджмънт и бизнес развитие.


Проф. Лиора Катценщайн

проф. Лиора Катценщайн
президент на „Институт за обучение по предприемачество и мениджмънт на иновациите“, Израел

Ангажираността на професор Катценщайн с ранния етап на технологичните предприятия продължава повече от две десетилетия и включва роли като инвеститор, консултант, активен член на борд и учредител на редица успешни компании.
Като основател на Форум Интернационал (израелска консултантска фирма за бизнес развитие), тя участва активно в създаването на стратегически партньорства между израелски компании и фирми в Азия и САЩ, в предоставянето на стратегически консултации и подкрепа за набиране на средства за израелски технологични стартиращи фирми. Като партньор в Consulta Associates, международна консултантска фирма с активна мрежа от филиали в Северна Америка, Европа и Далечния Изток, тя подпомага чуждестранни компании при оценяването и навлизането на израелския пазар. Основният фокус в академичната дейност на проф. Катценщайн е обучението по предприемачество. В допълнение към многобройните публикации, тя чете лекции по тази тема в редица израелски университети и институции за обучение по мениджмънт, водещи държавни предприятия и по-големи технологични корпорации. От 1996 г. е основател и президент на ISEMI. Като ръководител на екипа на ISEMI, Лиора Катценщайн въвежда в Израел уникална магистърска програма по предприемачество и иновации, разработена в Технологичния университет Суинбърн. Преди да основе ISEMI, тя е младши декан на Международното училище по мениджмънт на Тел Авив (частно висше училище по мениджмънт).
Проф. Катценщайн има магистърска степен по право и дипломация от Университета Тъфтс и докторска степен по международна икономика от Института за висши международни изследвания на Женевския университет. Тя печели докторантска стипендия на Факултета по бизнес администрация на Харвардския университет.
Проф. Катценщайн е директор на няколко държавни и частни компании като Clal Industries & Investments (едно от най-големите холдингови дружества в Израел), Discount Issuers Ltd. (третата по големина банка на Израел), Amanet (една от най- големите консултантски компании), Bezeq Globe (дъщерно дружество на най-голямата телекомуникационна компания на Израел), Degem Ltd (водеща израелска високотехнологична компания), както и RIT, Radware и RadVision (високотехнологични фирми, търгувани на NASDAQ) и Clal Insurance (най-голямата застрахователна компания на Израел).


д-р Георг Лихт

д-р Георг Лихт
Център за европейски икономически изследвания

От юни 1994 година Д-р Георг Лихт е ръководител на научно-изследователския департамент по Индустриална икономика и международен мениджмънт в Центъра за европейски икономически изследвания (ZEW), Манхайм, Германия. Преди това той е старши научен сътрудник в ZEW и в университета в Аугсбург (от 1985 г.), гостуващ изследовател в катедрата по икономика в Масачузетския технологичен институт (MIT) и различни научно-изследователски университети в Европа. Той получава докторската си степен в университета в Аугсбург и има диплома по Икономика от университета в Хайделберг. Той е също консултант в областта на иновациите и технологична политика на ОИСР, Европейската комисия и Германското федерално министерство на образованието и научните изследвания.


д-р Салваторе Дзекини

проф. д-р Михали Лаки
научен съветник в Икономическия институт към Унгарската академия на науките

Михали Лаки завършва Икономическия университет в Будапеща. През 1996 г. става кандидат на науките, а през 2007г. – доктор на науките. От 1982г. работи в Института за икономически и маркетингови проучвания (KOPINT), а от 1989г. в Научно-изследователския институт на кооперациите. Той е старши научен сътрудник в Института по икономика от 1989г. насам. Неговите изследвания обхващат въпроси като фирмено поведение, приватизация, предприемачество и пазарни структури на страните в преход, особено в Унгария. Той е бил член на Икономическата комисия на Унгарската академия на науките, а в момента е член на редакционната колегия на няколко списания. Преподавателската му дейност включва различни чуждестранни университети (Централноевропейския университет, Университета „Юстус Либих“, Калифорнийския университет в Сан Диего).


Д-р Габор Хуня

Д-р Габор Хуня
икономист, Виенски институт за международни икономически изследвания (WiiW)

Д-р Габор Хуня има магистърска и докторска степен по икономическа география от Икономическия университет в Будапеща. Експерт е в областта на макроикономическите анализи и политики в България и Румъния. Неговата изследователска работа е свързана с приватизацията и чуждестранните инвестиции в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Извън изследователските задачи и редицата публикации, д-р Хуня често е ангажиран като консултант в областта на оценката на риска, икономическия преход, потока от чуждестранни инвестиции и рисковете в международни организации като Световната банка, УНКТАД и ОИСР. Редактор е на годишния „Доклад за преките чуждестранни инвестиции в Централна, Източна и Югоизточна Европа“ на Виенския институт за международни икономически изследвания.


Красимир Стоянов

Красимир Стоянов
Изпълнителен директор на „Орак глобал груп“

Красимир Стоянов е основател на „Орак глобал груп“ с 18 годишен световен опит във вертикалните софтуерни решения.
Като управляващ Орак, Красимир е награждаван с български и международни (европейски и американски) призове за устойчиво иновативно развитие за приноса му в създаването на революционната клауд базирана технологична платформа ОRAK R6. В ролята си на член на борда на Българската Асоциация на софтуерните компании и ИKТ клъстер Пловдив Красимир води CEO групите по иновации и предприемачество, работейки заедно с най-добрите предприемачи за развитието на софтуерната индустрия и ИТ талантите в региона.


Петър Шарков

Петър Шарков
Президент на Start It Smart

Петър е съосновател и президент на Start It Smart, една от първите и най-значителни предприемачески организации в България. Той също така е съосновател и обучител в Mind Mapping, лицензиран лично от самия основател на Mind Mapping – Тони Бюзан. Компанията се съсредоточава върху ускорено учене чрез използване на иновативни инструменти. В допълнение към всичко това Петър ръководи първия преакселератор в България, Start It Smart | Pre-Accelerator, който представлява 10-седмична обучителна и менторска програма за начинаещи предприемачи.
Неговото желание да учи както себе си, така и другите, е съществена част от движещите сили зад проектите, с които той се занимава. Истинската иновативност, волята да постигне всички цели, които човек може да си постави, и всеотдайното желание да създава уникална стойност и да дава на света са нещата, които вдъхновяват Петър и го придвижват по вълнуващия и същевременно непредвидим път на предприемачеството.


Веселин Арнаудов

Веселин Арнаудов
Ръководител на изследователската дейност на VMware

Като Ръководител развитие на иновациите във VMware, Веселин Арнаудов отговаря за изследователската дейност и развиването на иновативни идеи в офиса на компанията в България. Това включва изследване на развитие на нови бизнес линии, нови регионални продукти и управляване на изследователски дейности заедно с академичната и изследователна общност. В ролята си на софтуерен инженер с 10-годишен опит в софтуерните разработки и изследвания, през последните седем години Веселин е
част от екипа на VMware България. Завършил е Компютърни науки в Brown University.


Христо Стоянов

Христо Стоянов
ръководител на дейностите по бизнес развитие на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в България

Христо Стоянов започва работа в екипа на ЕИФ в София през 2011 г. и отговаря за операциите на български холдингов фонд, предоставящ финансиране за малкия и среден бизнес от структурните фондове на ЕС.
Той е член на борда на директорите на ДЖЕРЕМИ – България, дружество, финансиращо диверсифицирано портфолио от дялови фондове за рискови инвестиции и продукти за защита от кредитен риск в банкови институции.
Христо Стоянов е управлявал проекти по сливания и придобивания във Форем Консултинг в София. Притежава магистърска степен по бизнес администрация от University of Notre Dame в САЩ.


доц. д-р Виржиния Желязкова

доц. д-р Виржиния Желязкова
ВУЗФ

Д-р Виржиния Желязкова е член на Звеното за иновации и доцент във ВУЗФ, където преподава различни теми в областта на банковото дело и финансите. Тя получава докторска степен през 2010 г. в областта на международната икономика от Българската академия на науките с ръководител проф. д-р Росица Рангелова с дисертация „Икономически ефекти от динамиката на цените на суровия петрол“ и магистърска степен по Международна икономика и бакалавърска степен по Международни отношения от Университета за национално и световно стопанство в София.
Д-р Виржиния Желязкова е автор на редица публикации по теми свързани с финансите, зелено банкиране, изменението на климата, околната среда управление на риска и икономика на енергетиката и участва в различни национални и международни конференции. През 2013 г. ВУЗФ публикува нейната монография „Изменение на климата и екологично управление на риска за финансови институции“, в който са обобщени най-новите й научни открития. Д-р Желязкова е и преподавател в Международния факултет на университета в Sheffield CITY College програма в София, където преподава курс по финансов мениджмънт.
Успоредно с академичната си кариера от 2006 г. работи за Пощенска банка, една от водещите търговски банки в България в областта на бюджетиране, планиране и координация на проекти. От 2011 г. тя е също и мениджър по въпросите на околната среда, отговорен за оперативното изпълнение на политиката за околната среда на банката като по този начин обединява академични знания и научни интереси с най-добрите бизнес практики.


проф. д-р Костадин Костадинов

проф. д-р Костадин Костадинов
Научни изследвания в областта на механиката, мехатрониката и роботиката, Институт по Механика – БАН

Проф. Костадин Костадинов завършва Техническия университет в София, откъдето има две магистърски специалности. Придобива докторска степен в БАН и има множество допълнителни квалификации от различни университети в Германия, Франция и Румъния. Работата му е неразделно свързана с БАН, където е заемал редица ключови длъжности. Бил е съветник към Министерство на образованието, младежта и науката, както и зам.-ректор по научноизследователската дейност и институционалните връзки на ВУЗФ. Проф. Костадинов има опит в управлението на европейски и докторантски проекти и на проекти, свързани с разработване на компютърно ориентирани приложения в биомеханиката и роботиката. През последните 5 години проф. Костадинов има над 50 научни публикации на български, английски и немски език. Научните му изследвания са в областта на механиката, мехатрониката и роботиката.


Д-р Юлия Добрева

д-р Юлия Добрева
ВУЗФ

Д-р Юлия Добрева е хоноруван преподавател във ВУЗФ, както и лектор на базираната в София програма на CITY College, международен факултет на Университета в Шефилд. Преподава бакалавърски курс по бизнес икономика, основи на счетоводството и устойчиво развитие и бакалавърски и магистърски курсове по световната икономика и устойчиво развитие. Освен академичната си работа, д-р Добрева работи като финансов анализатор в Централна кооперативна банка, PLC – HQ, София. Д-р Добрева има редица публикации в международни списания по въпроси, свързани с публичните финанси, околната среда и устойчивото развитие. Докторската й степен е защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.


Никола Димитров

Никола Димитров
City College / Международен факултет на Шефилдски университет

Никола Димитров е работил за компании в областта на ИТ консултиране, застраховане, недвижими имоти, туризъм и банково дело. Участвал е в проекти като: интеграция на CRM системи, планиране на проекти за недвижими имоти, мениджмънт, маркетинг и продажби, корпоративни сайтове, разработване на онлайн банкиране, развитие на мобилно банкиране и създаване на зона за самообслужване.
В момента той е Lean Navigator в една от водещите банки в България с фокус върху нагласи и поведенчески промени, повишаване на мотивационните схеми, ефективност и оптимизиране на процесите, стратегии за увеличаване на продажбите, оптимизация на клонова мрежа и др. Преподавател е в City College, международен факултет на Университета в Шефилд. Преподава изчислителни умения за бизнес, информационни технологии и мениджмънт и вземане на решения с ИТ. Член е на групата за научни иновации във ВУЗФ .
Никола Димитров се интересува и активно проучва теории на игрите и „gamification“ на образованието и организациите. Другите области на интереса му включват управление на промените, обучение и разпознаване на езика на тялото.


Иван Михайлов

Иван Михайлов
Управител на Вистеон Електроникс
Иван Михайлов заема длъжността на Управител на Вистеон Електроникс България от 2012г. Има дългогодишен опит в областта на ИТ мениджмънт в секторите Информационни технологии, Телекомуникации и др. През 2013г. придобива магистърска степен в University of Texas at Austin – The Red McCombs School в областта на Иновациите и Технологиите. Иван Михайлов има също така завършени магистърска степен Стопанско управление към СУ „Климент Охридски“ и Компютърни системи и технологии към Технически университет София.