Организационен комитет 2014

Председател
доц. д-р Виржиния Желязкова
заместник-ректор по учебната дейност и качеството на ВУЗФ
Зам.-председатели:
гл. ас. д-р Радостин Вазов
изпълнителен директор на ВУЗФ
гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Гусла“ №1
тел. : +359 2 401 58 03, факс : +359 2 401 821
office@vuzf.bg
vuzf.bg
Валентин Маринов
изпълнителен директор b2b magazine
гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ №14
тел. : +359 2 43 90 333
office@b2bmagazine.bg
b2bmagazine.bg
Членове:
доц. д-р Яким Китанов
декан на Академичната програма на ВУЗФ
доц. д-р Жельо Христозов
доц. д-р Станислав Димитров
гл. ас. д-р Юлия Добрева
д-р Теодора Лазарова
Даниела Илиева-Колева
Никола Димитров
Цветана Илиева
Ралица Паскалева
Михаела Михалева
Секретариат
Председател
 
Мирена Шилева
„Връзки с обществеността“
тел.: 02 40 15 803; 0884 591 822
assistant@vuzf.bg
Членове:
 
Миросвета Дудовска
тел.: 02 40 15 807; 0888 443 096
mdudovska@vuzf.bg
Таня Коларова
тел.: 02 40 15 829; 0888 101 273
tkolarova@vuzf.bg
Ива Манова
тел.: 02 40 15 806; 0888 101 382
imanova@vuzf.bg
Ани Арутюнян
гр. София, бул. „Цар Освободител” №14
tel: +359 893 51 32 99; 024390333
aarutunyan@b2bmagazine.bg