Конференция 2013

На 1 октомври 2013г. се проведе Международният научен форум „Иновациите: двигател на икономическия растеж“, организиран от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). С доклади участваха преподаватели и изследователи от Германия, Гърция, Дания, Индия и САЩ. От Центъра за научни изследвания към ВУЗФ бяха изнесени научни съобщения и разработки с фокус върху България.
Участие в дискусиите взеха и представители на българската иновационна екосистема, висши мениджъри на големи международни компании и на български малки и средни предприятия. Във форума взеха участие и представители на държавни институции.

–––––––––––––-
Доц. д-р Григорий Вазов, президент на ВУЗФ

ДОЦ Д-Р ГРИГОРИЙ ВАЗОВ,
президент на ВУЗФ

Доц. д-р Григорий Вазов е президент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) от 2002 г. и негов ректор от 2005 г. Бил е декан (1998 – 2010) на Финансово-счетоводния факултет на най-големия държавен университет в България – Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Бил е председател на Борда на директорите на търговска компания (1998-2001), зам.-председател на Борда на директорите на ТБ „Балканбанк АД“ (1992-1995). От 1994 г. е директор на „Вазов институт“ ООД, чиято дейност е разработване на финансови анализи, преструктуриране на проекти, работа върху проекти, финансирани от Европейските структурни фондове. Бил е заместник-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите (1992 г.) и заместник-министър в Министерството на промишлеността между (1992 -1994). Доц. Вазов е бил и преподавател в Стопанската академия „Д.А.Ценов“, Свищов (1976 – 1999).

Детелина Смилкова, Вицепрезидент, ВУЗФ

ДЕТЕЛИНА СМИЛКОВА,
вицепрезидент, ВУЗФ

Г-жа Детелина Смилкова е вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и член на Съвета на настоятелите от 2008 г. Тя е председател и на Борда на директорите на JV Kapman Green Energy Fond от 2007 г. досега, фонд, който инвестира в областта на възобновяемите енергийни източници. Между 2005 г. и 2009 г., г-жа Смилкова е служила като съветник на министъра на икономиката и енергетиката. Била е управител на частни обекти в областта на енергетиката. Завършила е Техническия университет в София и Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Председател е на Business Lady Клуб в България.


ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

председател: зам.председател
доц. д-р Григорий Вазов
ректор на ВУЗФ
доц. д-р Евгени Евгениев
декан по научноизследователската работа на ВУЗФ
членове:
проф. д-р Панайотис Кетикидис,
зам.-ректор по научните изследвания, иновациите и международните отношения, Международен факултет на Шефилдския университет
проф. д-р Михали Лаки,
научен съветник на Икономическия институт към Унгарската академия на науките
проф. д-р Судханшу Рай,
Копенхагенско бизнес училище
директор на научно-изследователски център
Фернандо Монтес-Негрет,
международен финансов консултант
проф. д-р Йордан Христосков,
зам.-ректор по учебната дейност и качеството на ВУЗФ
проф. д-р Огняна Стоичкова,
ръководител на учебен съвет „Финанси“ на ВУЗФ
проф. д-р Радослав Габровски,
ръководител на учебен съвет „Застраховане и осигуряване“ на ВУЗФ
доц. д-р Георги Николов,
гл. секретар на ВУЗФ
проф. дпн Сава Гроздев, ВУЗФ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

председател
доц. д-р Николай Иванов,
зам.-ректор по научноизследователската дейност и институционалните връзки на ВУЗФ
зам. председател
доц. д-р Яким Китанов,
декан на ВУЗФ
Членове:
доц. д-р Виржиния Желязкова
доц. д-р Станислав Димитров
доц. д-р Жельо Христозов
гл. ас. д-р Боян Иванчев
д-р Юлия Добрева
гл. ас. Радостин Вазов
ас. Емилия Шехтова
Никола Димитров
Зоя Цветанова,
гл. счетоводител

ПРОГРАМА

 

1 Октомври 2013 г.
ВУЗФ

09.0009.30 Регистрация

09.30 – 09.35 Откриване – доц. д-р Григорий Вазов, ректор, ВУЗФ

09.35 – 10.00 Приветствено слово от вицепремиер и министър

10.00 – 12.00 Първи панел: ИКТ, иновациите и икономическия растеж

Модератор: доц. д-р Евгени Евгениев, Център за научни изследвания към ВУЗФ

Естественото състояние на иновациите в страна, която преоткрива екосистемата като фактор, доц. д-р Судханшу Рай, Копенхагенско бизнес училище (Дания)

Трансформиране на регионалните икономики: Иновативни практики или бизнес както обикновено, проф. Панайотис Кетикидис, Сити Колидж (Гърция)/Шефилдски университет (Великобритания)

Влиянието на икономическата криза върху публичните разходи за научни изследвания и развойна дейност: Сравнение между страните от ЕС, Япония и Корея, д-р Георг Лихт, Център за европейски икономически изследвания (Германия)

Датският начин за кооперативно мислене и как може това да бъде приложено в България, Алън Андерсен, предприемач и инвеститор (Дания)

Завръщане към индивидуалността. Изкуството в полза на бизнеса – новият подход на ТРЕЖЪР, Николай Капитанов, Мениджър „Ключови клиенти“, Трежър ООД

12.00 – 13.00 Втори панел: Иновациите във финансовия сектор

Модератор: проф. д-р Огняна Стоичкова, ръководител на Учебен съвет „Финанси“, ВУЗФ

Отговорът на иновациите във финансовия сектор от страна на регулатора: ограничения на съвременния институционален модел, г-жа Ралица Агайн-Гури, Център за научни изследвания, ВУЗФ

Развиване на алтернативни канали за дистрибуция на банковия сектор в България, г-н Петрос Ангелакис, гл.оперативен директор, Пощенска банка и доц. д-р Виржиния Желязкова, Център за научни изследвания, ВУЗФ/Шефилдски университет

Иновации в българския застрахователен сектор, гл.ас. Радостин Вазов, научно направление „Иновации“, ВУЗФ

13.00 – 14.30 Обяд

14.30 – 16.00 Трети панел: Иновациите в организацията и обществото

Модератор: д-р Юлия Добрева, ВУЗФ

Корпоративен език и обучение, доц. д-р. Метте Золнер, Копенхагенско бизнес училище (Дания)

Иновация: нова дума в речника на българските партии, пр. Драгомир Стоянов, Център за научни изследвания, ВУЗФ/Шефилдски университет

Преоткриване и подобряване на образованието чрез технологията и игрите, пр. Никола Димитров, Център за научни изследвания, ВУЗФ/Шефилдски университет

София-Тех Парк и развитие на знанието, г-жа Елица Панайотова, изпълнителен директор, София-Тех Парк, АД

16.00 – 16.15 Лекция на д-р Джузепе Граминя, гл.икономист, Агенция за малки и средни предприятия, САЩ (видео връзка)

16.15 – 16.30 Обобщаващ докладчик – г-н Никос Захарис, директор на Научноизследователски център за Югоизточна Европа в Солун (Гърция)

20:00 Класически концерт „Арте Класика и иновациите“ (www.arteclassica.org)

Място: София Лайф Клуб (www.sofialiveclub.com), в подлеза на НДК

*английският е водещ език на научния форум, но е осигурен и симултанен превод.


УЧАСТНИЦИ

Красин Димитров

Г-н КРАСИН ДИМИТРОВ,
заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката

Г-н Красин Димитров има магистърска степен по управление и организация на промишлеността от Университета за национално и световно стопанство и MBA по Бизнес администрация от LBS университет Lincoln, Великобритания. Професионалната му кариера е преминала през различни длъжности в международни организации и институции – регионален директор на отдел „Търговия и индустрия“ на правителството на Организацията на обединените нации (ООН) и Европейския съюз (ЕС) в Косово (UNMIK -EU), ръководител на екипа за икономически реформи в програмата за Черна гора USAID, ръководител на екипа на програмата за приватизация EAR -ЕС в Сърбия, старши финансов експерт и ръководител на екипа за икономическите реформи за подобряване на бизнес средата в Босна и Херцеговина по програма на USAID, старши финансов експерт и ръководител на екипа за управление на кризи в Сърбия, старши експерт по Финанси и управление на малките и средни предприятия (МСП) в Босна и Херцеговина (Световна банка (СБ)), старши експерт по Финанси и приватизация в Косово за Програмата на EuropeAid и др. В момента той е асоцииран партньор в „Уин Ривър“ ООД и международен консултант към ООН, Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), СБ, Международната финансова корпорация (МФК) за Централна и Източна Европа и страните от бившия Съветски съюз. Квалификацията му е в областта на икономическите реформи, насочени към постигане на растеж чрез регулиране и контрол на бизнес средата, насърчаване на развитието на МСП, публично-частно партньорство, конкурентоспособност, иновации и др.

Красин Димитров, встъпителна реч

Д-р Георг Лихт

Д-Р ГЕОРГ ЛИХТ,
Център за европейски икономически изследвания

От юни 1994 година д-р Георг Лихт е ръководител на научноизследователския департамент по Индустриална икономика и международен мениджмънт в Центъра за европейски икономически изследвания (ZEW), Манхайм, Германия. Преди това той е старши научен сътрудник в ZEW и в университета в Аугсбург (от 1985 г.), гостуващ изследовател в катедрата по икономика в Масачузетския технологичен институт (MIT) и различни научно-изследователски университети в Европа. Той получава докторската си степен в университета в Аугсбург и има диплома по Икономика от университета в Хайделберг. Той е консултант в областта на иновациите и технологичната политика на ОИСР, Европейската комисия и Германското федерално министерство на образованието и научните изследвания.

д-р Георг Лихт, Презентация

д-р Георг Лихт, Презентация 2

Доц. д-р Евгени Евгениев

ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ,
ВУЗФ

Доц. Евгени Евгениев е гост-преподавател в бизнес училището на Корейския институт за развитие в Сеул, Южна Корея. Той e хабилитиран преподавател във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Освен това работи и като специалист по развитие на частния сектор в Световната банка от 2007 г. насам. Работил е върху дузина изследвания и доклади на Световната банка, сътрудничил е за проучване на ОИСР в областта на регулаторната реформа и е участвал като международен експерт в разработката на аналитичен инструмент на UNIDO за глобалните вериги на стойността. Евгени Евгениев защитава докторска степен в Централноевропейския университет в Будапеща (2006 г.), специализира европейски изследвания в Европейския колеж в Парма между 2003-04 г. и е гост-изследовател в Босфорския университет, Истанбул (2003 г.) и в Европейския университетски институт във Флоренция (2004- 05 г.).

проф. Судханшу Рай

ПРОФ. СУДХАНШУ РАЙ,
Copenhagen Business School

Судханшу Рай е доцент по иновации в бързо развиващите се икономики във Факултета по интеркултурна комуникация и мениджмънт, Копенхагенско бизнес училище. Областите на изследвания на Судханшу са иновациите в нововъзникващите икономики, co-creation на иновациите за пазарите на бъдещето, институционална логика, Indian reasoning, мениджмънт на познанието. Судханшу Рай е участвал експертно като преподавател най-малко от десет години и също в качеството си на бизнес академик. Той е в основата на няколко университетски борда, отскоро е в борда на Университета Lauria за приложни науки. Управлява няколко големи проекта финансирани от ЕС, сред които евро-индийски проект, свързан с иновативния потенциал и кооперативния капацитет на Индия и евро-азиатския проект, свързан с повишаване на капацитета на предприемачите в Китай, Виетнам и Филипините. Работил е в няколко водещи фирми на високи позиции: TATA икономически консултантски услуги ( TECS ), Trust4Health, McKinsey в Сингапур.

Презентация

Среща със студенти

Проф. Метте Золнер

ПРОФ. МЕТТЕ ЗОЛНЕР,
Copenhagen Business School

Проф. Метте Золнер преподава в Копенхагенското бизнес училище от 1999 г. Основна област на нейните изследвания са начините, по които културните и институционални среди влияят върху организациите. Проф. Золнер има редица публикации в международни списания, често е лектор на международни форуми и участва в различни научноизследователски проекти.

Проф.Метте Золнер, Презентация

Проф. Панайотис Кетикидис

ПРОФ. ПАНАЙОТИС КЕТИКИДИС,
CITY College – Международен факултет на University of Sheffield, SEERC

Професор Кетикидис е заместник-директор на научните изследвания, иновациите и външните отношения на CITY College – Международен факултет на Университета в Шефилд и председател на Управителния комитет и академичен директор на докторантската програма в Центъра за научноизследователска дейност в Югоизточна Европа (SEERC). Той има над 25 години опит в управлението, образованието, научните изследвания, както и във финансирането на конкурентни научноизследвателски проекти в различни мрежи, създадени в резултат на този опит. Той е и ръководител на проект в Sterling Drug Inc., отговорен за всички фази на жизнения цикъл на разработване на софтуер за подпомагане на Discovery изследвания към Drug Sterling Incorporation, Филаделфия, Пенсилвания, САЩ (1989-1991); асистент научно изследовател в West Chester University, САЩ (1984-1986). Професор Кетикидис е председател на Гръцкото компютърно общество – Македония – Тракия глава (избран 2008-2010 г.); От 2006 проф. Ketikidis е почетен президент на Международното дружество за логистка; научен съветник на Управителния съвет на Асоциацията на компании за информационни технологии на Северна Гърция ( SEPVE : 1998 – до момента) и т.н.

Професор Кетикидис, Презентация

Никос Захарис

НИКОС ЗАХАРИС,
Научноизследователски център за Югоизточна Европа (SEERC)

Никос Захарис е директор на SEERC (Научноизследователски център за Югоизточна Европа). Има бакалавърска степен по инженерна химия от Аристотеловия университет в Солун, Гърция, магистърска степен по инженерна химия от Pennsylvania State University, САЩ, както и сертификати по разнообразни теми на управлението. Той е експерт с над 17 години опит като консултант и мениджър, работил за организации от индустриалния и публичния сектор. Има участие в 11 научноизследователски проекта.

Никос Захарис, обобщителна реч

Ралица Агайн-Гури

РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ,
доцент във ВУЗФ

Ралица Агайн-Гури е преподавател във ВУЗФ по Застрахователно регулиране. Има MBA от Said Business School в Университета в Оксфорд и магистърска и бакалавърска степен от УНСС, София. Тя е избрана от парламента за като заместник-председател на КФН, ръководещ застрахователния надзор за четири години и заместник-председател на КФН, ръководещ надзор на инвестиционната дейност за една година. Г-жа Агайн-Гури е била и член на парламента за срок от четири години, когато е била председател на Подкомисията за капиталовите пазари. Тя е автор на публикации, посветени на корпоративното управление в България, както и на спецификата на инвестициите със специална инвестиционна цел във вземания и недвижими имоти.

Ралица Агайн-Гури, Презентация

доц. д-р Виржиния Желязкова

ДОЦ. Д-Р ВИРЖИНИЯ ЖЕЛЯЗКОВА,
ВУЗФ

Доц. д-р Виржиния Желязкова е преподавател във ВУЗФ. Тя има бакалавърска степен по Международни отношения и магистърска степен по Международна икономика от Университета за национално и световно стопанство, София. Получава докторска степен през 2010 г. в областта на международната икономика с дисертация на тема „Икономически ефекти от динамиката на цените на суровия петрол“
Д-р Виржиния Желязкова е автор на редица публикации, свързани с финансите, „зелено“ банкиране, изменението на климата, околната среда, управлението на риска и икономиката на енергетиката; участва в различни национални и международни конференции. През 2013 г. ВУЗФ публикува нейната монография „Изменение на климата и екологично управление на риска за финансови институции“, в който са обобщени най-новите й научни открития. Д-р Желязкова е преподавател в Международния факултет на университета в Sheffield CITY College, където преподава курс по финансов мениджмънт.
Успоредно с академичната си кариера от 2006 г. работи за Пощенска банка, една от водещите търговски банки в България в областта на бюджетирането, планирането и координацията на проекти.

Доц. д-р Виржиния Желязкова, Презентация

Петрос Ангелакис

Г-н ПЕТРОС АНГЕЛАКИС,
COUNTRY COO / CIO и зам.-председател на управителния съвет на Пощенска банка

Г-н Петрос Ангелакис e с 23 години банков опит в различни области, включително счетоводство, финанси, информационни технологии и финансова електронна търговия и международни операции в различни управленски позиции като финансов директор в Interbank на Гърция SA (1990-1996), помощник-главен управител на ИТ в Eurobank Ergasias SA (1996-2001), генерален мениджър в бизнес обмени SA (2001-2007) и заместник-генерален управител на операциите и ИТ в международното разделение на генералния Eurobank Ergasias SA ( 2007-2012 г.). Той започва кариерата си като финансов одитор в Alexander Young SA (1989) и се премества в Pepsico като мениджър на отчитане на управлението на негово гръцко дъщерно дружество Pepsico – IVI (1990). Докато работи за групата Eurobank от юли 2012 г. е участвал в повече от 7 упражнения по сливане и придобиване, водещи операции или ИТ функции.

Г-н Ангелакис е завършил бизнес администрация (специалност счетоводство и контрол) в Атинското училище по икономика и бизнес и финансов мениджмънт и маркетинг във ВУЗФ, София. Интересите му са в областта на финансите, данъците, ИТ технологии, обществените поръчки, електронна търговия. Той е лицензиран член на Стопанската камара в Атина и член на EASE (Асоциация на топ мениджмънта) и гръцката телекомуникационна и интернет комитет (SEPE).

Г-н Петрос Ангелакис, Презентация

гл. ас. Радостин Вазов

ГЛ. АС. Д-Р РАДОСТИН ВАЗОВ,
ВУЗФ

Гл. ас. д-р Радостин Вазов е изпълнителен директор на Висше училище по застраховане и финанси. Той е преподавател по учебните дисциплини Основи на финансите и Публични финанси и член на Центъра за научни изследвания във ВУЗФ. Експерт е по финансови анализи към Министерство на труда и социалната политика и е учредител на „Фондация за качествен мениджмънт”.
Радостин Вазов е учил в South Bank University London и London School of Economics and Political Science. Магистър е по икономика в областта на теорията на финансите, финанси на предприятието, застраховане и инвестиции.

Главен асистент Радостин Вазов, Презентация

Проф. д-р Огняна Стоичкова

ПРОФ. Д-Р ОГНЯНА СТОИЧКОВА,
ВУЗФ

Проф. д-р Огняна Стоичкова е завършила Държавния университет по икономика и финанси в Санкт Петербург, защитава дисертация по кредит и разплащателен механизъм през 1978 година. От 2005 г. е преподавател във ВУЗФ – София. Тя е титуляр на курсовете: „Микроикономика“, „Банкова система“, „Държавно регулиране на икономиката.“

Научните интереси и публикации на проф. Стоичкова са съсредоточени в използването на финансови и кредитни инструменти за целите на държавното регулиране на икономиката.

Д-р Джузепе Граминя

Д-р ДЖУЗЕПЕ ГРАМИНЯ,
Главен икономист, Small Business Administration, САЩ ( SBA)

Академичнитe изследвания на д-р Граминя са съсредоточени върху начина, по който промените на финансовите пазари засягат кредитирането на малкия бизнес. Други негови академични научни изследвания са фокусирани върху трудовата миграция в периоди на икономически преход. Той е работил в отдел Проучване на капитала на голяма инвестиционна банка, където се фокусира върху природно-ресурсните индустрии. В SBA, Джузепе е съветник в Агенцията за икономически тенденции, засягащи малките предприятия и води изследване на стратегическото планиране за различни програми на агенцията. Той също така служи като постоянен представител на САЩ в работна група за малките и средни предприятия и предприемачеството на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Участва в научните комитети на няколко академични институции. Има редица публикации и е уважаван лектор в национален и международен план. Преди да се присъедини към Администрацията на малкия бизнес в САЩ, Джузепе Гарминя е начело на консултантска фирма DASSI Co. Неговите интереси са насочени и към строителните индустрии, туризма, информационните услуги, както и към регионалното икономическо развитие. Той притежава бакалавърска степен по икономика от Държавния университет на Ню Йорк и степен по икономика от New School For Social Research.

Д-р Джузепе Гарминя, Презентация

Никола Димитров

НИКОЛА ДИМИТРОВ,
City College / Международен факултет на Шефилдски университет

Никола Димитров е работил за компании в областта на ИТ консултиране, застраховане, недвижими имоти, туризъм и банково дело. Участвал е в проекти като: интеграция на CRM системи, планиране на проекти за недвижими имоти, мениджмънт, маркетинг и продажби, корпоративни сайтове, разработване на онлайн банкиране, развитие на мобилно банкиране и създаване на зона за самообслужване.
В момента той е Lean Navigator в една от водещите банки в България с фокус върху нагласи и поведенчески промени, повишаване на мотивационните схеми, ефективност и оптимизиране на процесите, стратегии за увеличаване на продажбите, оптимизация на клонова мрежа и др. Преподавател е в City College, международен факултет на Университета в Шефилд. Преподава изчислителни умения за бизнес, информационни технологии и мениджмънт и вземане на решения с ИТ. Член е на групата за научни иновации във ВУЗФ .
Никола Димитров се интересува и активно проучва теории на игрите и „gamification“ на образованието и организациите. Другите области на интереса му включват управление на промените, обучение и разпознаване на езика на тялото.

Никола Димитров, Презентация

Проф. Джордж Миаулис

Проф. ДЖОРДЖ МИАУЛИС,
Lynchburg College в Линчбърг, щата Вирджиния и Университета на Мейн

Професор Джордж Миаулис преподава маркетинг по програма Фулбрайт във ВУЗФ, София (до март 2014 година).
Той е уважаван преподавател по бизнес в Lynchburg College в Линчбърг, щата Вирджиния; преподава и маркетинг в Университета на Мейн. Той е консултант по медицински бизнес в Camden, щата Мейн. Започва кариерата си през 1969 г. с фирмата за статистически изследвания. Неговите клиенти са Warner – Lambert, IBM, New York Times, и ABC, NBC, CBS и някои големи телевизионни мрежи. След дипломирането си от университета в Ню Йорк с докторска степен по математическа статистика и маркетинг през 1974 г., д-р Миаулис основава собствена фирма и се фокусира върху планиране, маркетинг и стратегически маркетингови проучвания. С течение на годините, д-р Миаулис има впечатляващ брой постижения с широк кръг клиенти, включително Baxter Healthcare, Unum Life Insurance Company, Warner – Lambert и др. Работил е също и като консултант на маркетинговата стратегия Task Force на президента Рейгън за развитие на Карибите.
Д-р Миаулис работи интензивно с болници, здравни системи, медицински практики, организации и неправителствени групи, като им помага да постигнат успех въпреки нарастващия конкурентен, регулаторен и икономически натиск. Той се специализира в планиране на маркетингови проучвания, разработване на маркетингова стратегия и стратегии за здравни организации.

Д-р Миаулис, Презентация

Д-р Юлия Добрева

Д-р ЮЛИЯ ДОБРЕВА,
ВУЗФ

Д-р Юлия Добрева е хоноруван преподавател във ВУЗФ, както и лектор на базираната в София програма на CITY College, международен факултет на Университета в Шефилд. Преподава бакалавърски курс по бизнес икономика, основи на счетоводството и устойчиво развитие и бакалавърски и магистърски курсове по световната икономика и устойчиво развитие. Освен академичната си работа, д-р Добрева работи като финансов анализатор в Централна кооперативна банка, PLC – HQ, София. Д-р Добрева има редица публикации в международни списания по въпроси, свързани с публичните финанси, околната среда и устойчивото развитие. Докторската й степен е защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Алън Андерсен

АЛЪН АНДЕРСЕН,
инвеститор

Алън Андерсен е датски инвеститор. Завършва Копенхагенското бизнес училище (Бизнес организация и социология) и получава магистърска степен от Университета DTU (Техническия университет на Дания) по химическо инженерство (1970). Той има повече от 25 години опит в управлението в индустриалния сектор и консултирането и е бил изпълнителен директор на големи компании (включително COOP, Дания – най-големата датска търговска верига) и председател на съвета на директорите в различни видове бизнес. От 2002 г. той е консултант и инвеститор в България.

Алън Андерсен, Презентация

Елица Панайотова

ЕЛИЦА ПАНАЙОТОВА,
Изпълнителен директор в „София Тех Парк“ АД

Елица Панайотова започва професионалната си кариера като архитект и експерт по градско планиране, като сред първите й проекти са първите две сгради на Бизнес парк – София. След 6 години на проектантска практика, инвестиционно консултиране и второ висше образование, в продължение на три години тя изпълнява длъжността на търговско аташе в българското посолство във Вашингтон, окръг Колумбия. Ангажиментите й са насочени към създаване на двустранни партньорства, бизнес коопериране и инвестиционно промотиране във всички икономически сфери. При завръщането си в България през 2005 г., нейният международен опит, в комбинация с техническото й образование, са изключително подходящи за кариера в сферата на недвижимите имоти и тя оглавява звеното, отговарящо за тази дейност на „Глоубъл Файненс“ за България. В последствие, през 2006 г., Елица Панайотова става главен изпълнителен директор на „Алфа Дивелъпмънтс“ – холдингово дружество, чийто обекти съставляват инвестиционен портфейл от близо 1 млн.кв.м. и обхващат целия спектър на дейности в сферата на недвижимите имоти. Тя е заемала също така и длъжността управител на Бизнес парк – София. Елица Панайотова създава и ръководи свое собствено архитектурно студио – „СКИЦА“. Понастоящем е изпълнителен директор в „София Тех Парк“ АД.

Драгомир Стоянов

ДРАГОМИР СТОЯНОВ,
City College, Международен факултет на Университета в Шефилд

Драгомир Стоянов е член на групата за иновации към ВУЗФ и преподавател в City College, международен факултет на Университета в Шефилд. Преподава дисциплините Европейски съюз, глобализацията и социология. Изследователските му интереси са в областта на европеизацията, политическите партии, демократичния преход и политическите елити.

Драгомир Стоянов, Презентация