Презентации

“Иновационни политики”

Г-н Камен Спасов, Зам. министър, Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите, „Моделът на България“
Г-н Джузепе Граминя, Американска държавна администрацията за малък бизнес, „Моделът на САЩ“
Г-н Амос Ейран, Дипломат и съветник на правителства, „Моделът на Израел“
Доц. д-р Евгени Евгениев, ВУЗФ, „Моделът на Корея“

„Иновационни инструменти“

Г-н Антон Павлов, Зам. министър, Министерство на икономиката и енергетиката
Д-р Салваторе Дзекини, Председател, Работна група за малките и средни предприятия и предприемачеството, „Ефективни политики за МСП“
Проф. Лиора Катценщайн, Президент на Международния институт за обучение на предприемачество и управленски мениджмънт, ”Израел като водещ модел за глобални иновации”
Г-н Иван Михайлов, Ръководител, Вистеон Електроникс, България. Презентация.
Г-н Христо Стоянов, Мениджър, Програми на Европейския инвестиционен фонд за България. Презентация.

„Иновациите в частния сектор”

Д-р Габор Хуня, Главен икономист, Виенски институт за международни икономически изследвания, „Преки чуждестранни инвестиции в индустриите на високите технологии“
Г-н Веселин Арнаудов, Ръководител „Изследователска дейност“, VMware София, “Устойчив подход за иновации в софтуера“
Г-н Красимир Стоянов, Член на Управителен съвет, Българска асоциация на софтуерните компании, “Иновации в ИТ индустрията на България“
Д-р Ева Диедрихс, Управляващ директор на IMP³rove – Европейска академия за иновационен мениджмънт“, ”Управление на иновациите за устойчив растеж“
Г-н Хенрик Поулсен, Мениджър, Инкубатор за зелени стартиращи фирми, Копенхаген Тех Парк, “Как да създадем иновации в чистите технологии – опитът на Дания”

Иновативни фирми в България (демонстрационен ден)
Представяне на продуктите на седем български стартиращи фирми
Deed, majio, kanbanize, StatAce, Microna, IT Instructor, Dronamics.

„Стимули за инвестиране в иновациите чрез държавни и европейски финансиращи инструменти“

Проф. Михали Лаки, Икономически съветник, Унгарска академия на науките, „Малки и средни предприятия в Унгария“
Проф. Костадин Костадинов, Председател на Управителния съвет на Фондация ГИС-Трансфер Център, “Мрежи за подкрепа на трансфера на технологиите и иновациите“
Д-р Георг Лихт, Директор на отдела за индустриална икономика и международен мениджмънт, Център за Европейски икономически изследвания (Германия), “Програмата Евростарс в Европа“
Г-н Петър Шарков, Президент и съосновател, Start It Smart, “Развитие на мрежи за стартиращи фирми в България“