Начало

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и сп. „b2b Magazine“  организират Петата международна научна конференция „Индустрия и иновации – 2014″, която ще се проведе на 30-31 октомври 2014 г. в „Кемпински хотел Зографски“, София. На конференцията ще присъстват гости и лектори от България и чужбина, представители на Европейската комисия, на дипломатическите мисии у нас, на правителството и на бизнеса.

Петото издание на форума ще премине под мотото: „Иновациите: двигател на икономическия растеж”, което е продължение на дискусията, организирана от ВУЗФ преди една година (за повече информация вижте Конференция 2013). На събитието тази година ще се акцентира върху иновативните дейности и проекти, както и върху икономическите перспективи и новите реалности в България и глобалния свят.

Участниците ще обсъдят политики и добри практики за развитие и подкрепа на иновативните дейности. Ще бъдат представени специфични подходи и инструменти за подобряване на конкурентоспособността на българските фирми и чуждестранните компании в България чрез управление на иновациите.

Форумът ще бъде открит с поздравителна реч от президентската институция. С доклади и научни съобщения ще участват международно известни лектори, като проф. Лиора Катценщайн, член на съвета на директорите на редица иновативни компании в Израел и съосновател на ISEMI – Институт за образование в областта на предприемачеството в Израел; г-н Амос Ейран, дипломат и правителствен съветник, бивш президент на Университета в Хайфа; д-р Салваторе Дзекини, председател на Работна група за малки и средни предприятия и предприемачество към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, икономически съветник в областта на индустриалната политика и финансовите въпроси, бивш член на Управителния съвет на Международния валутен фонд; д-р Хенрик Полсен, главен мениджър на Green House, компания, създадена към Копенхагенския технологичен парк; д-р Джузепе Граминя, главен икономист в Агенцията за малки предприятия  на САЩ. Високопоставени представители на българското правителство, както и на Европейската комисия и на други международни финансови институции също ще вземат участие в дискусиите. По време на форума ще говорят и висши мениджъри на международни компании.

В обсъжданията ще се включат и изследователи от водещи научни центрове и университети в Дания (Копенхагенско бизнес училище и Копенхагенски технологичен парк), Великобритания / Гърция (Университета „Шефилд“), Германия (Център за европейски икономически научни изследвания в Манхайм), Австрия (Виенски институт за международни икономически изследвания), Икономическия институт към Унгарската академия на науките.

________________________________________

Ключови области за дискусия

Събитието ще постави акцент върху устойчивите и отговорни практики на компаниите, както и върху големите иновативни проекти. Ще бъдат обсъдени възможностите, които са необходими на бизнеса и институциите за успех в условията на новите икономически реалности. Ще се очертае рамката за справяне с икономическите предизвикателства и ще се дискутира върху перспективата да се изгради нова среда за развитие на бизнеса в България. Ще бъдат коментирани и възможностите и обхватът на новите оперативни програми на Европейския съюз „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж” за периода 2014 – 2020 г.

Теми

  • Политики и законодателство в областта на иновациите
  • Стимулиране на инвестициите чрез държавни и европейски инструменти
  • Финансиращи инструменти за иновации
  • Иновации в частния сектор

________________________________________
Аудитория

На конференцията ще присъстват близо 250 души – представители на правителството, бизнеса, академичните среди, международни и национални експерти, гости и журналисти.

________________________________________

История

Конференцията се оформи още в първото си издание през 2010 година като платформа за дискусия между бизнеса и правителството в областта на иновативните технологии, с конкретни инициативи в областта на устойчивото развитие на бизнеса. Участниците се запознават с общата рамка за устойчиво развитие на бизнеса в България, с утвърдени международни практики в тази сфера, като с представители на правителството се обсъждат реални действия, подкрепа и стимулиране на инвестициите в иновации и нови производства. Международната конференция „Индустрия и иновации – 2014” има за цел да покаже постиженията на компаниите в България и да представи международния опит. Чрез партньорството с ВУЗФ, конференцията цели да обедини включването на водещи български и чуждестранни научни изследователи и представители на международни институции в дискусията за ролята на иновациите за развитието на българската икономика.

________________________________________

Концертно изпълнение

„Арте класика“ (www.arteclassica.org) ще изнесе концерт „Вечер на руската музика“ на 30 октомври от 19:00 ч. в Руския културно-информационен център в София.