Програма

09.00 ч. – 09.30 ч. – Регистрация

09.30 ч. – 10.00 ч. – Официално откриване

Доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ

Н.Пр. Ирит Лилиан, посланик на Израел в България

10.00 ч. – 11.00 ч. Панел I: Иновации във финансовия сектор

Управление на риска от климатичните промени: нови подходи в застраховането – доц. д-р Виржиния Желязкова, зам.ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ – Абстракт

Иновации в пласментната политика на застрахователното дружество – доц. д-р Ирена Мишева, ВУЗФ – Абстракт

Финансови аспекти на управлението на стойността на компанията – гл.ас. д-р Катерина Войческа, Институт за икономически изследвания (ИИИ) към БАН – Абстракт

Проекция на доходността на финансовите активи – Александър Апостолов, докторант на ИИИ към БАН – Абстракт

Финансовите отчети на застрахователите като източник на информация за конкурентноиновативни инвестиции, Николай Кацарски, докторант на ИИИ към БАН – Абстракт

Модератор: гл.ас. д-р Радостин Вазов, ВУЗФ

11.00 ч. – 11.15 ч. Кафе пауза

11.15 ч. 12.15 ч. Панел II: Иновации в бизнеса

Иновационни модели за устойчиво развитие – гл.ас. д-р Юлия Добрева, ВУЗФ – Абстракт

Виртуална зависимост – д-р Даниела Илиева-Колева, ВУЗФ – Абстракт

Иновациите във фокуса на несъответствията между изискванията на бизнеса и предлагането на квалифицирана работна сила в България, Петя Тричкова, докторант, ИИИ към Българска академия на науките – Абстракт

Перспективи пред използването на предтърговски обществени поръчки за българските предприятия – гл.ас.д-р. Даниела Георгиева, Международно висше бизнес училище –Абстракт

Ефективност на ВиК компаниите в България – Десислава Тафраджийска, докторант на ИИИ към БАН

Модератор: доц. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ

12.15 ч. – 12.45 ч. – Панел III: Иновативни подходи за анализ на външнотърговската дейност на фирми и външнотърговските отношения на държави

Външнотърговските отношения между Европейския съюз и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи – ас. д-р Едуард Маринов, докторант на ИИИ към БАН – Абстракт

Изследване на външнотърговската дейност на българските фирми – Недялко Несторов, докторант на ИИИ към БАН – Абстракт

Креативен брокер – активен посредник в партньорството академия-бизнес, Цветелина Йоргова, докторант, Институт по механика към Българска академия на науките

Модератор: доц. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ

 

13.00 ч. – Заключителна пресконференция

гл. ас. д-р Радостин Вазов, ръководител на проект, ВУЗФ

13.30 ч. – 14.00 ч. – Коктейл