Организационен комитет


Председател:
доц. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ

Членове:
гл. ас. д-р Радостин Вазов
Димитринка Кирова
Мирена Шилева
Юлияна Георгиева
Людмила Момчилова
Бранимир Георгиев