Контакти


Важна информация: Регистрацията се извършва на място, без да се заплаща такса правоучастие

Димитринка Кирова, dkirova@vuzf.bg, тел. 02-4015-819

Мирена Шилева, mshileva@vuzf.bg , тел. 02-4015-832