Начало

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира научен форум „Иновациите: двигател за икономическия растеж – 2015″, който ще се проведе на 26 октомври 2015 г. в зала 501 на ВУЗФ, гр. София.

Конференцията се провежда за трета поредна година. Този път тя е посветена на резултатите от проекта „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и се осъществява от ВУЗФ в партньорство с Института за икономически изследвания към Българската академия на науките.

На форума ще се акцентира върху научните резултати в сферата на бизнеса като цяло, по-специално на финансовия сектор и външнотърговската дейност. Участниците ще обсъдят политики и добри практики за развитие и подкрепа на иновативните дейности.

Форумът ще бъде открит от доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и Н.Пр. Ирит Лилиан, посланик на Израел в България. В обсъжданията ще се включат преподаватели, докторанти и изследователи от ВУЗФ, БАН и други академични институции. Ще присъстват и представители на държавни институции и на бизнеса, журналисти.

Предишни издания на форума
Конференцията се оформи още в първото си издание през 2013 г. като платформа за дискусия между бизнеса и правителството в областта на иновативните технологии, с конкретни инициативи в областта на устойчивото развитие. В предходните дискусии взеха участие лектори от Австрия, Германия, Дания, Индия, Израел, Унгария, САЩ и др. Участниците бяха запознати с общата рамка за устойчиво развитие на бизнеса в България, бяха представени и утвърдени международни практики в тази сфера. С представители на правителството се обсъдиха реални действия, подкрепа и стимулиране на инвестициите в иновации и нови производства.